Z widokiem na miasta praw człowieka

ul. Widok 10, Wrocław

Prawa człowieka należą się każdemu człowiekowi, bez względu na jego przynależność etniczną, religijną, czy poglądy. W jaki sposób możemy promować prawa człowieka i wprowadzać odpowiednie standardy na poziomie lokalnym? Rozmawiać będą o tym zaproszeni prelegenci:
- Bartłomiej Ciążyński - Wiceprezydent M. Wrocławia.
- Katarzyna Sobańska-Laskowska - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
- Piotr Buśko - Stowarzyszenie Kultura Równości.
- Magdalena Nazimek-Rakoczy - Stowarzyszenie Nomada.
- Joanna Wajda - Fundacja Dom Pokoju.

Debatę moderować będzie p. Alina Szeptycka (Pełnomocniczka Prezydenta M. Wrocławia ds. Równego Traktowania). Zapraszamy serdecznie!

poster wydarzeniaposter wydarzenia