Widokiem na wielopoziomowe zarządzanie migracjami

Dom Europy, ul. Widok 10, Wrocław

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nomada, Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów, Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Konsorcjum Migracyjnym zapraszają na wydarzenie " Z Widokiem na wielopoziomowe zarządzanie migracjami".

Już 26 marca w godz. 10.00 we wrocławskim Domu Europy porozmawiamy z przedstawicielami i przedstawicielkami administracji centralnej i samorządowej, ekspertami i ekspertkami unijnych polityk migracyjnych oraz organizacji pozarządowych na temat efektywnych polityk integracyjnych.

Jak wygląda polityka migracyjna i integracyjna w unijnym Pakcie azylu i migracji? Jak efektywnie zarządzać procesami w obszarze migracji i spójności społecznej na poziomach państwa i całej Unii?

Celem wydarzenia jest strategiczna i wielopoziomowa refleksja na temat zarządzania procesami w obszarze migracji i spójności społecznej. Szerokie spektrum zaproszonych gości pozwoli na rozmowę o zasobach i doświadczeniu, a także o podziale kompetencji i odpowiedzialności wśród kluczowych aktorów (państwa, samorządu, społeczności, biznesu, nauki itd.).

Agenda wydarzenia:

10:00:10:10 Powitanie zaproszonych prelegentów/-ek i gości przez organizatorów.
10:15-10:25 – Zarządzanie migracjami. Działania Unii Europejskiej. Szymon Pogorzelski, ekspert Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej
10:25-13:00 - Panel I z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli administracji państwowej, nauki i organizacji pozarządowych.

Zaproszeni goście:
• Bartłomiej Potocki, Dyrektor Departamentu Integracji Społecznej w MRPiPS,
• dr Marta Pachocka, ekspertka sieci Team Europe Direct, SGH oraz OBM UW,
• Myroslava Keryk, Fundacja Ukraiński Dom,
• Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Dyskusję poprowadzi Magdalena Nazimek- Rakoczy, ekspertka Konsorcjum Migracyjnego.

13:00 - 13: 30 - Przerwa kawowa

13:30 - 15:30 - Panel II z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli samorządu lokalnego, nauki, organizacji i inicjatyw obywatelskich, praktyczek i praktyków integracji.

Zaproszeni goście:
• Ewa Skrzywanek, Dolnośląska Kurator Oświaty
• Bartłomiej Świerczewski, Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia,
• Karolina Łukasiewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami.

Dyskusję poprowadzi Alina Szeptycka, Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. Równego Traktowania.

15:30 - 15:45 – Wnioski końcowe i poczęstunek.

Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zapisy na wydarzenie prosimy zgłaszać mailowo na: COMM-REP-PL-WROCLAW@ec.europa.eu

 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu na facebooku, gdzie odbędzie się transmisja na żywo.

 

Grafika promocyjna wydarzenia.