Z widokiem na społeczeństwo otwarte. Wokół myśli społecznej Dietricha Bonhoeffera

20 października w Domu Europy odbyła się w ramach X Festiwalu Kultury Protestanckiej debata "Z widokiem na społeczeństwo otwarte. Wokół myśli społecznej Dietricha Bonhoeffera".

Zebranych gości powitał dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Leszek Gaś: „Chcielibyśmy, aby dziedzictwo myśli Bonhoeffera posłużyło nam jako przyczynek do dzisiejszej dyskusji, która nosi tytuł społeczeństwo otwarte. Będziemy rozmawiali o przemianach społecznych, o wartościach”.

W rozmowie wzięli udział: dr Joachim Klose (dyrektor ds. nauczania Fundacji Konrada Adenauera), dr Marek Prawda (były ambasador RP przy Unii Europejskiej, były dyrektor Stałego Przedstawicielstwa KE w Polsce). 
 
Rozmowę prowadził prof. Wojciech Szczerba (rektor Ewangelikańskiej Wyższej Szkoły Teologicznej), który podkreślił, że chciałby, aby ta rozmowa przypominała spotkanie przyjaciół przy kawie. I faktycznie taka była ta dyskusja - pełna otwartości, przemyśleń i spostrzeżeń. Profesor przypomniał również, że ideą tegorocznego festiwalu jest otwarte serce. 
 
Podczas dyskusji prelegenci poruszyli temat wyborów parlamentarnych w kraju. Dr Marek Prawda podkreślał wielokrotnie, że minione wybory są przełomowym momentem w dziejach Polski. Dzięki nim przywrócona została sytuacja, w której nasz kraj znów może być dostawcą tlenu w Unii Europejskiej. Dr Joachim Klose również wyraził swoje zadowolenie w tej sprawie i przyznał, że cieszy się z możliwości, które czekają obecnie kraj oraz z tego, że otwiera się dla Polski nowy rozdział. 
 
Paneliści dyskutowali również na temat podziału Europy na część wschodnią i zachodnią. Przy tej okazji przywołane zostały słowa Jerzego Buzka: „nie ma już starej i nowej Europy”. Był to punkt wyjścia do rozważań na temat tego, czy kategoryzowanie Europy na zachodnią i wschodnią jest potrzebne, jeśli tak to w jakim celu. Z rozmowy jasno wyniknęło, że prelegenci są ze sobą zgodni - ostry podział może bardziej zaszkodzić niż pomóc w kontekście budowania relacji międzynarodowych oraz współpracy pomiędzy krajami. 
 
Nie można zapomnieć o kwestiach religijnych, które pojawiały się i były poruszane w toku całej debaty. Rozmówcy podkreślali, że religia zawsze będzie obecna i potrzebna w społeczeństwie. Najistotniejsze jest jednak, aby religia rozwijała się wraz z obywatelami. Mogą pomóc w tym ponadczasowe, nawet dla współczesnych ludzi, teksty Bonhoeffera. Niejednokrotnie już stały się one impulsem do ważnych debat i rozważań na tematy religijne. Konkluzją spotkania była myśl, że religia jest obszarem wychodzącym poza sfery naszego życia rodzinnego.

Po owocnej i wzbogacającej debacie prelegenci odpowiadali na pytania publiczności.

Współorganizatorem wydarzenia była Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu.

otwarcie debaty

dyskusje po debacie

dyskusje po debacie